Technologie

Co o betonu možná nevíte?

Beton se často označuje jako umělý kámen. Vznikne smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsi a přísad. Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce – hydratace. Beton poté postupně tuhne a tvrdne.

 • Je pevný.
 • Betonové konstrukci nebo prvku můžeme dát jakýkoliv tvar. Omezeni jsme jen vlastní představivostí.
 • Snadná zpracovatelnost.
 • Výborná pevnost v tlaku.
 • Trvanlivost.
 • Je nehořlavý.
 • Vysoká tepelná akumulace – dlouho udrží teplo či chlad a zajišťuje tak tepelnou stabilitu v objektu.

Betonování v zimě

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách pod bodem mrazu se hydratování prakticky zastavuje.

Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: zabránit promrznutí betonu. Volba vhodného opatření / ošetřování betonu závisí zejména na:

 • intenzitě mrazu
 • intenzitě větru
 • intenzitě deště/ sněžení
 • tvaru a objemu betonované konstrukce
 • kombinaci uvedených vlivů

Pro eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme přistoupit k:

zajištění teploty čerstvého betonu při výrobě a jeho dopravě:

 • ohřevem záměsové vody
 • použít superplastifikační přísady pro urychlujicí tuhnutí a tvrdnutí betonu.
 • Použití plastifikačních nemrznoucích přísad.
 • použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30).
 • ohřevem kameniva (je-li to v možnostech konkrétní betonárny).
 • dát přednost cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B),
 • použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem “R”),

Uvedená opatření přispějí k tomu, aby beton dosáhl co nejdříve dostatečné pevnosti.

 

Pórobeton YTONG, Solbet

Originální pórobeton YTONG a Solbet je klasikou mezi stavebními materiály, nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Kromě těchto vysokých funkčních vlastností charakterizuje pórobeton značky YTONG také ekologický přístup.

Pórobetonové tvárnice YTONG a Solbet se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako jepísek, vápno, cement a voda. Suroviny použité k výrobě tvoří velkou část zemské kůry a jsou díky tomu prakticky nevyčerpatelné, jejich těžba probíhá navíc způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Vlastnosti a výhody

Výjimečné tepelněizolační parametry YTONGU a Solbetu souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveňmaximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost.

YTONG a Solbet tak má nejlepší tepelněizolační vlastnosti ze všech zdicích stavebních materiálů. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek. Dům z YTONGu a Solbetu je optimálně izolovaný i bez přidané izolace. Šetří energii, chrání životní prostředí, vytváří pohodu.

 • Nejlepší tepelná izolace
 • Investičně výhodný
 • Zdravotně nezávadný
 • Snadno zpracovatelný
 • Masivní a neobyčejně odolný
 • Ekologický a Požáruodolný
 • Dostatečná zvuková izolace

Základní vlastnosti materiálu a zdiva

 • Pevnost v tlaku zaručená 2,0 N/mm2
 • Pevnost v tlaku průměrná 2,2 N/mm2
 • Objemová hmotnost v suchém stavu max. 350 kg/m3
 • Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY 0,085 W/mK
 • Faktor difúzního odporu μ 5/10 –
 • Měrná tepelná kapacita c 1,0 kJ/kg.K
 • Vlhkostní přetvoření ε 0,2 mm/m
 • Přídržnost 0,3 N/mm2
 • Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk
 • dle ČSN EN 1996-1-1 1,44 N/mm2
 • Výpočtová hmotnost zdiva bez omítek 500 kg/m3