Technologie

Zajímají Vás technické parametry výstavby?

Rozsah standardní dodávky domu na klíč

Exteriér zděného domu

Obvodové stěny z plynosilikátové tvárnice tl. 30 cm s venkovním zateplením, polystyren tl. 140 mm a uzavřená strukturní silikonová nebo silikátová omítka v bílé barvě

Střešní krytina – betonová taška v černé barvě včetně doplňků

Vnější a vnitřní dřevěné díly opatřené ochranou proti plísním, škůdcům a střešní podhledy natřené světle šedou barvou

Okapový systém z pozinku v černé barvě

Venkovní mrazuvzdorný zahradní ventil

Komín v provedení 200 mm třísložkový

Venkovní přijímač pro TV anténu

Hromosvod

Jímka 10 m³, připojení na kanalizací do 10 bm ( protlak není v ceně )

Zpevněné plochy, terasy v přírodní barvě formát holland tl. 6 cm, do 100 m²

Přípojky elektro a voda do 10 bm

 

Okna a dveře

Okna a terasové dveře vyrobené z 6-komorových PVC profilů z venkovní strany v bílé barvě, s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla celého okna Uw ≤ 1,2 W/(m²•K)

Vnitřní obložkové dveře Porta nebo DRE z široké škály výběru od našeho výhradního dodavatele Okna Prinz Ostrava – 5.000 Kč včetně kování za kus

Dveřní kování dvoudílné rozetové od našeho výhradního dodavatele Okna Prinz Ostrava

Vchodové domovní dveře částečně prosklené v bílé barvě s tříbodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry

Interiér zděného domu

Podlahová krytina laminát, vinyl materiál v hodnotě 400 Kč/m² od výhradního dodavatele Orfa, vinylová plovoucí podlaha PVC Floor Tiles, barva WM928-1

Obklady v koupelnách a na WC do stropů za materiál v hodnotě 400 Kč/m² od našeho výhradního dodavatele Koupelny JaS Ostrava

Elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, včetně dodávky domovního rozvaděče, osvětlení půdy a příprava na venkovní světla, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy, každá místnost ukončena na objímku a žárovku, příprava i na možná bodová světla za příplatek

Instalace slaboproudu – zásuvky pro kabelové připojení TV v každém pokoji, včetně kabelového rozvodu v domě

Sanitární vybavení – umyvadlo ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií, vana s pákovou baterií a se sprchovou hadicí a růžicí, závěsné WC, v hodnotě od 20 – 40 tis. Kč dle typu domu od našeho výhradního dodavatele Koupelny JaS Ostrava

Kompletní vnitřní rozvody vody a odpadu dle projektové dokumentace

Stahovací schodiště vedoucí do půdního prostoru

Elektro kotel se zásobníkem pro přímý ohřev vody

Podlahové vytápění s jednotlivým ovládáním pro každou místnost samostatně

Malířské práce – stěny a stropy přemalované 3x Primalex nebo Het

Rozvody vody potrubí a kanalizace z plastových trubek

Rozsah vlastního dokončení domu

Vnitřní obložkové dveře vč. dveřního kování

Podlahová krytina a lišty včetně položení

Obklady a dlažby včetně montáže

Sanitární vybavení včetně montáže

Malířské práce 

Možná Vás někdy napadlo se zeptat...

Jaké jsou vlastnosti a benefity betonu?

Beton se často označuje jako umělý kámen. Vznikne smícháním cementu, hrubého a drobného kameniva, vody, příměsi a přísad. Smícháním cementu s vodou se nastartuje chemická reakce – hydratace. Beton poté postupně tuhne a tvrdne.

 • Je pevný.
 • Betonové konstrukci nebo prvku můžeme dát jakýkoliv tvar. Omezeni jsme jen vlastní představivostí.
 • Snadná zpracovatelnost.
 • Výborná pevnost v tlaku.
 • Trvanlivost.
 • Je nehořlavý.
 • Vysoká tepelná akumulace – dlouho udrží teplo či chlad a zajišťuje tak tepelnou stabilitu v objektu.
Je možné betonovat i v zimě?

Betonování v zimě

Betonování za nízkých teplot vychází z poznatků, že při teplotách pod bodem mrazu se hydratování prakticky zastavuje.

Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: zabránit promrznutí betonu. Volba vhodného opatření / ošetřování betonu závisí zejména na:

 • intenzitě mrazu
 • intenzitě větru
 • intenzitě deště/ sněžení
 • tvaru a objemu betonované konstrukce
 • kombinaci uvedených vlivů

Pro eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme přistoupit k:

zajištění teploty čerstvého betonu při výrobě a jeho dopravě:

 • ohřevem záměsové vody
 • použít superplastifikační přísady pro urychlujicí tuhnutí a tvrdnutí betonu.
 • Použití plastifikačních nemrznoucích přísad.
 • použití vyšších pevnostních tříd betonů, minimálně C16/20 (B20), ale raději C20/25 (B25) až C25/30 (B30).
 • ohřevem kameniva (je-li to v možnostech konkrétní betonárny).
 • dát přednost cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B),
 • použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem „R“),

Uvedená opatření přispějí k tomu, aby beton dosáhl co nejdříve dostatečné pevnosti.

 

Jaké jsou vlastnosti a benefity pórobetonu YTONG a Solbet?

Originální pórobeton YTONG a Solbet je klasikou mezi stavebními materiály, nabízí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, je nehořlavý a zajišťuje příjemné vnitřní klima. Kromě těchto vysokých funkčních vlastností charakterizuje pórobeton značky YTONG také ekologický přístup.

Pórobetonové tvárnice YTONG a Solbet se vyrábí výhradně z přírodních surovin jako jepísek, vápno, cement a voda. Suroviny použité k výrobě tvoří velkou část zemské kůry a jsou díky tomu prakticky nevyčerpatelné, jejich těžba probíhá navíc způsobem, který je šetrný k životnímu prostředí.

Vlastnosti a výhody

Výjimečné tepelněizolační parametry YTONGU a Solbetu souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. Vzduch uzavřený v pórech, který nemá možnost cirkulovat, je tím nejlepším izolantem. Díky tomu má pórobeton stejné tepelněizolační vlastnosti ve všech směrech, redukuje výskyt tepelných mostů a snižuje tak provozní náklady budovy.

Díky chemické reakci tak vzniká materiál s co největší pevností a únosností a zároveňmaximálním vylehčením, které zaručuje co nejvyšší tepelněizolační schopnost.

YTONG a Solbet tak má nejlepší tepelněizolační vlastnosti ze všech zdicích stavebních materiálů. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek. Dům z YTONGu a Solbetu je optimálně izolovaný i bez přidané izolace. Šetří energii, chrání životní prostředí, vytváří pohodu.

 • Nejlepší tepelná izolace
 • Investičně výhodný
 • Zdravotně nezávadný
 • Snadno zpracovatelný
 • Masivní a neobyčejně odolný
 • Ekologický a Požáruodolný
 • Dostatečná zvuková izolace

Základní vlastnosti materiálu a zdiva

 • Pevnost v tlaku zaručená 2,0 N/mm2
 • Pevnost v tlaku průměrná 2,2 N/mm2
 • Objemová hmotnost v suchém stavu max. 350 kg/m3
 • Součinitel tepelné vodivosti λ10 DRY 0,085 W/mK
 • Faktor difúzního odporu μ 5/10 –
 • Měrná tepelná kapacita c 1,0 kJ/kg.K
 • Vlhkostní přetvoření ε 0,2 mm/m
 • Přídržnost 0,3 N/mm2
 • Charakteristická hodnota pevnosti zdiva v tlaku fk
 • dle ČSN EN 1996-1-1 1,44 N/mm2
 • Výpočtová hmotnost zdiva bez omítek 500 kg/m3
Jakou používáme stavební techniku pro urychlení a zkvalitnění stavebních prací?

Naše firma využívá především tyto mechanizace:

 • traktobagr
 • otočný velký bagr
 • pásový bagr
 • vibrační desky a pěchy
 • vysoušeče
 • a další…